Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2014

CosoNiczym
08:19
7281 a348

March 11 2014

CosoNiczym
19:03

March 09 2014

CosoNiczym
19:08
1148 9bab 500
Reposted byjalokim0slutkoedhellkimjongfundarksihaya

March 05 2014

CosoNiczym
16:49
3229 dc00
Reposted bytutus tutus
CosoNiczym
16:15
1176 d172
Reposted bytherealrdc therealrdc
CosoNiczym
16:08
0883 f140
CosoNiczym
16:08
0869 7e2d
Reposted byjabandyta jabandyta

February 15 2014

CosoNiczym
23:38
4056 a737
Reposted byShikutokikajchigoLordKaczyradziwilslovarikonerukasiak
CosoNiczym
23:38
4046 6772
Reposted byShikutokika Shikutokika

February 09 2014

CosoNiczym
16:42
Lgniemy do tych, którzy mają nas w dupie, nie interesują się nami, zwodzą nas, tylko po to, aby potem nami wzgardzić. Odtrącamy tych, którzy chcą nam dać samo dobro, wziąć nas takimi, jacy jesteśmy, przyjąć nas z całym inwentarzem poszatkowania, posrania, nerwic i zaszłości.
— Jakub Ż
Reposted bycupcakeofdarknessleninek9

February 06 2014

CosoNiczym
23:10
0648 f38a
Klepie biedę
Reposted bynimrodeleithel nimrodeleithel
CosoNiczym
22:30
5486 d7a8
Reposted fromgalaxyfucker galaxyfucker viavoty voty

February 03 2014

23:29
7636 de73
CosoNiczym
23:16
8935 d4d3
Reposted fromBrilliant Brilliant
CosoNiczym
23:15
8490 05e8

January 30 2014

CosoNiczym
18:54
9487 fd9a
Reposted fromsonofsatan sonofsatan

January 27 2014

CosoNiczym
17:52
1813 862c

January 13 2014

CosoNiczym
17:33
4986 0510
Reposted byeschaton eschaton
CosoNiczym
16:50
3378 8c50
Reposted byKobajashijaggerbudashalsharseelmemesjaszKurkaWyluzujskillzmcfly

January 02 2014

CosoNiczym
22:58
7542 2eda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl